Confidențialitate

  • Politica de confidențialitate stabilește modul în care compania noastră folosește și protejează orice informații pe care Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul le furnizează pentru site-ul www.aurominvestment.ro, atunci când utilizează acest site. Administratorul se angajează să asigure faptul că datele private sunt protejate. Administratorul poate modifica periodic această politică, prin actualizarea acestei pagini. Clientul trebuie să verifice periodic această pagină pentru a se asigura că este de acord cu orice modificări. Administratorul www.aurominvestment.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar in condițiile menționate in prezentul Document. Nicio declarație publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe parți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, se oferă Vânzătorului acces nerestricționat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informații. Clientul/ este, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, in interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului.  Administratorul www.aurominvestment.ro nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația in vigoare nu prevede alte specificări in acest sens.

 

  • Vânzătorul poate colecta următoarele informații:

Nume, prenume, adresa, CNP, serie si număr, data emiterii si emitentul  Cartii de Identitate sau pașaport, date de contact, inclusiv adresa de e-mail si numar de telefon.

Vânzătorul are nevoie de aceste informații pentru a înțelege nevoile Clientului și a oferi servicii imbunatatite..

  • Păstrarea unor înregistrări interne.

Vânzătorul poate folosi informațiile pentru a îmbunătăți produsele și serviciile sale. Vânzătorul poate trimite periodic e-mailuri promoționale despre produsele noi, oferte speciale sau alte informații pe care crede că le puteți găsi interesante folosind adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o prin acceptarea expresa a Dvs prin confirmare prin bifa in website de luare la cunoștința si acceptare. Din când în când, ar putea folosi, de asemenea, informațiile dumneavoastră pentru a vă contacta în scopuri de cercetare de piață prin acceptarea expresa a Dvs. De asemenea, poate folosi informațiile pentru a personaliza site-ul în funcție de interesele Clientului.

contact


  • Adresa: Bucuresti, sector 2, Soseaua Pipera 44, Cladirea United Motors.
  • Telefon +40 31 426 0777
  • E-mail: contact@aurom.ro